BLU-RAY
BLU-RAYMountain Between Us, The
Mountain Between Us, The
สองเราในความทรงจำ
Barcode: 8858988849423
Code: S16450R
Release Date: 17 January 2018
6%Off
899 บาท 849 บาท
*สินค้าไม่ร่วมรายการ
Quantity
รายละเอียด
"เมื่อต้องตกอยู่ในสถานการณ์และยากลำบากหลังจากอุบัติเหตุ เครื่องบินตกทำให้คนแปลกหน้า 2 คนต้องร่วมมือกันทำทุกวิถีทาง เพื่อเอาชีวิตให้อยู่รอดจากหลากหลายปัจจัยบนภูเขาที่ปกคลุม ไปด้วยหิมะเมื่อทำใจได้แล้วว่าความช่วยเหลืออาจจะมาไม่ถึงพวกเขาจึงตัดสินใจเดินทางข้ามผ่านพื้นที่อันรกร้างว่างเปล่า ที่มีระยะทางกว่าร้อยไมล์และเต็มไปด้วยอันตราย ต้องพยายาม ผลักดันอีกฝ่ายเพื่อความอยู่รอดและได้ค้นพบความแข็งแกร่ง ที่ซ่อนอยู่ภายในใจซึ่งพวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันจะเป็นไปได้"