BLU-RAY
BLU-RAYInconvenient Sequel: Truth to Power, An
Inconvenient Sequel: Truth to Power, An
แอน อินคอนวีเนียนต์ ทรูท 2
Barcode: 8858988751634
Code: S52525R
Release Date: 17 January 2018
6%Off
899 บาท 849 บาท
*สินค้าไม่ร่วมรายการ
Quantity
รายละเอียด
อดีตรองประธานาธิบดี อัล กอร์ ยังคงเดินทางไปทั่วโลกอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อให้ความรู้และฝึกฝนทีมงาน สานต่อภารกิจให้ความรู้และปลุกหัวใจของผู้คน โดยเชื่อว่าความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถเอาชนะได้ด้วยความฉลาดและแรงผลักดันของมนุษย์ การถ่ายทำภาพยนตร์มีกล้องติดตามเขาอยู่ ทำให้เราได้ชมเบื้องหลัง ทั้งการทำงานในช่วงเวลาที่ทำงานกับภาครัฐและเอกชน มีอารมณ์ทั้งตลกและฉุนเฉียว