DVD
DVDKiKi's Delivery Service
KiKi's Delivery Service
แม่มดน้อยกิกิ
Barcode: 8858988735061
Code: S51703D
Release Date: 30 October 2014
Type: DVD
30%Off
300 บาท 209 บาท
*สินค้าไม่ร่วมรายการ
Quantity
รายละเอียด
จากแอนิเมชั่นเรื่องดังของสตูดิโอ จิบลิ มาเป็นภาพยนตร์ฉบับคนแสดง ในเรื่องราวของสาวน้อยแม่มด "กิกิ" ที่เมื่อถึงวัยอันควร เธอต้องออกเดินทางเพื่อค้นหาตัวเอง ในเมืองที่ไม่มีแม่มดอื่นมาอยู่ ในที่สุด กิกิได้พบเมืองริมทะเลตามที่เธอฝันไว้ ซึ่งเธอจาเป็นต้องปรับตัวและหาวิถีที่จะอยู่ในเมืองใหญ่เมืองนี้ให้ได้ เธอจึงใช้ความสามารถในการขี่ไม้กวาดให้เป็นประโยชน์ คอยรับจ้างส่งของให้กับคนในเมืองเพื่อเป็นการหารายได้เลี้ยงชีพ
Genre: Fantasy
Sound: Thai 5.1
Studio: United Home Entertainment
Directors: Takashi Shimizu
Actors: Tadanobu Asano, Rie Miyazawa, Machiko Ono
Aspec Ratio: Widescreen 1.85:1
Grade: A+
Rating: ทั่วไป
Disc: 1
Run Time: 111
WATCH TRAILER