DVD
DVDGatchaman
Gatchaman
วิหคสายฟ้า
Barcode: 8858988726458
Code: S51277DV
Release Date: 16 January 2014
Type: DVD-vanilla
32%Off
250 บาท 169 บาท
*สินค้าไม่ร่วมรายการ
รายละเอียด
หนุ่มสาวทั้ง 5 ถูกเลือกมาเพื่อเป็นผู้คุ้มครองมวลมนุษยชาติที่ถูกโจมตีจากเหล่าผู้บุกรุกที่หวังยึดครองโลกและทำลายล้างอารยธรรมสายพันธุ์มนุษย์ เหล่าทหารกล้าทั้ง 5 ต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนทักษะขั้นสูงเพื่อเข้าต่อสู้กับเหล่าปีศาจร้ายที่โลกกำลังเผชิญ
การต่อสู้ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทำให้พวกเขาได้รับพลังอำนาจอันพิเศษที่ถูกขนานนามว่า “วิหคสายฟ้า”
Genre: Action
Sound: Thai 5.1
Studio: United Home Entertainment
Directors: Touya Sato
Actors: Tori Matsuzaka,Go Ayano ,Ayame Goriki
Grade: A
Disc: 1
WATCH TRAILER